AB InBev ondersteunt Belgische hop met Leffe Royale

'Vergeten' Poperingse Whitbread Golding-hop start nieuw leven

De uitzonderlijke kwaliteit van Belgische hop, de rijke teelttraditie en de vele en ook nieuwe variëteiten doen de wereldwijde interesse in onze hop stijgen. De lange traditie van hop in België en de knowhow van de telers zijn wereldvermaard en verdienen de nodige erkenning. Ook AB InBev wil haar steentje bijdragen door de hopsoort Whitbread Golding, een typische variëteit uit Poperinge, te gebruiken voor het brouwen van de gelijknamige Leffe Royale. Door de lokale hopteelt te ondersteunen hoopt AB InBev nieuwe zuurstof te geven aan de Belgische hopcultuur. De aanhoudende volumegroei van de Leffe-bieren, met een wereldwijde stijging van 64% sinds 2007, belooft een mooie toekomst voor de verdere samenwerking met de Belgische hoptelers.

Leffe Royale Whitbread Golding, een krachtig blond bier, dankt zijn naam aan de gelijknamige hopvariëteit. Hoewel de Whitbread Golding-hop in het verleden het paradepaardje was voor de regio, werd ze er de laatste decennia niet meer verbouwd. Op vraag van AB InBev startte de Poperingse hopkweker Eric Lagache opnieuw met de teelt ervan.

Door de afname van Belgische hop door AB InBev krijgt deze, dankzij de groeiende vraag naar Leffe Royale op de nationale en internationale biermarkt, extra wind in de zeilen. De Leffe-bieren kenden over de laatste 8 jaar een wereldwijde volumegroei van 64%.

Deze belangstelling van een toonaangevende brouwer zoals AB InBev bevestigt de kwaliteit en rijke traditie van onze hopteelt. Het stimuleert de 23 hopboeren die in de streek actief zijn om nieuwe variëteiten te ontwikkelen en oude variëteiten nieuw leven in te blazen. Momenteel is de vraag immers groter dan het aanbod en dat biedt extra perspectieven.

— Eric Lagache, grootste teler van Belgische hop

Rijke traditie

Net zoals Leffe maakt de teelt van hop deel uit van de rijke traditie van het ambachtelijk bier brouwen in ons land. Hopteelt bracht lange tijd rijkdom en prestige voor de hele streek rond Poperinge. Al sinds de 8ste eeuw staat de maand september in het teken van het plukken van de hopoogst. Door de dalende vraag naar hop daalde ook de oppervlakte aan hopvelden de voorbije decennia van 3000 hectare naar 158 hectare. Toch hield Poperinge stand als ‘hoofdstad van de hop’ en is de hopcultuur er nog steeds duidelijk aanwezig.

Tijdens hun hoogdagen concentreerden hopkwekers zich vooral op de teelt van bittere hopsoorten, maar door de ontwikkeling van de hopteelt in grotere landen – voornamelijk Amerika en Duitsland – was deze hop niet concurrentieel genoeg op de internationale markt. Belgische hopkwekers verlegden daarom hun focus naar aroma-hop, zoals de Whitbread Golding. Met succes: het milde zeeklimaat en de vruchtbare bodem, een mengsel van zand en klei, zijn bij uitstek geschikt voor het kweken van aroma-hop.

De hop die we in Poperinge kopen is van uitzonderlijke kwaliteit. Reeds generaties lang wordt ze met veel kennis en de allergrootste zorg voor het vak geteeld. Dit erfgoed wil AB InBev in stand houden. De ondersteuning van de Belgische hopteelt is een bewuste keuze: we willen een motor zijn achter de Belgische hopteelt en lokaal vakmanschap ondersteunen.

— David Sempels, Marketing Director BeNeLux.

Groene goud

Hop wordt ook het "groene goud" genoemd en dat is zeer terecht omdat elke variëteit een unieke invloed heeft op de smaak van het bier en zijn bitterheid, kleur en aroma bepaalt. Het belang van de aromatiserende hop voor bier is daarom vergelijkbaar met dat van de druivensoort voor wijn. De grote diversiteit aan hopsoorten bepaalt eveneens het brede gamma van Leffe Royale, met verschillende subtiele, door hop bepaalde smaken. Zo zorgt het paradepaardje van de Poperingse hop, de Whitbread Golding, voor de unieke, licht harsachtige citroensmaak van de gelijknamige Leffe Royale.

In het kielzog van onze rijke hoptraditie doet ook de techniek van "dry hopping" opnieuw zijn intrede in de brouwwereld. Dry hopping of droog hoppen is het proces waarbij hop toegevoegd wordt aan het bier na de voltooiing van de fermentatie.

Met Leffe Royale introduceerden we de dry hopping-techniek opnieuw op de wereldmarkt. Dry hopping zorgt voor extra frisse toetsen in blonde bieren en is momenteel bijzonder populair bij het publiek.

— David Sempels, Marketing Director BeNeLux.

Contacteer ons
Marianne Lenaerts Perscontact
Yelena Busschots Perscontact
Marianne Lenaerts Perscontact
Yelena Busschots Perscontact
Over Leffe